Når du har fået tilsagn

Generelle vilkår og dokumenter til brug i forbindelse med gennemførelsen af dit projekt finder du her på siden:

Generelle vilkår

Opstart af projektet:

Du skal acceptere og underskrive tilsagnet. Tilsagnsbrevet underskrives og returneres, således at accepten er Erhvervsstyrelsen i hænde senest to uger fra du modtager tilsagnet. Dvs. senest den 15. marts 2018. Tilsagnsbrevet sendes til idaves@erst.dk

Spørgeskemaundersøgelse: Du skal udfylde en spørgeskemaundersøgelse fra CBS om automatiseringen og digitaliseringen i din virksomhed.

Klik her for at åbne spørgeskemaet

Vælg godkendt rådgiver. Via linket kan du søge efter rådgivere, der er godkendt til at kunne udføre opgaver i regi af Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion. Har du allerede kontakt til en rådgiver, som ikke er på den åbne rådgiverliste, er vedkommende velkommen til at søge om optagelse. Bemærk at rådgiver skal være uvildig. Se kriterierne under rådgivere. For at kunne vælge den bedst egnede rådgiver til opgaven, er det en god ide at indhente flere tilbud.

Søg rådgiver her

Frivillig kontrakt mellem din virksomhed og rådgiver: I forbindelse med kontraktskrivningen med rådgiver, anbefaler vi, at I afstemmer antal timer der skal leveres i projektet, afstemmer rollefordelingen og øvrige forventninger til projektet. I vedhæftede skabelon er der, udover almindelige kontraktforhold, forslag til indholdet i en forventningsafstemning. I kontraktforslaget til Potentialeafklaringsforløb, er vedhæftet et eksempel på en businesscase, som kan anvendes i forbindelse med gennemførelsen af et projekt. 

Aftaleskabelon Potentialeafklaring

Aftaleskabelon Implementering

Timeregistrering: I vedhæftede regneark er opstillet et samlet timeregnskab for et projekt. I skal blot oprette navnene på deltagerne og angive deres bruttoløn, samt naturligvis angive mødedage og mødetider for den enkelte deltager, så summere skemaet det samlede timeforbrug.

Timeregnskab

Hvis din virksomhed er under 50 ansatte og ønsker det fulde beløb udbetalt på kr. 100.000 til et potentialeafklaringsforløb, skal du medfinansiere 55% svarende til kr. 122.222,-. Til et implementeringsforløb på 150.000 skal der medfinansieres kr. 183.333,-

Hvis din virksomhed har over 50 ansatte og ønsker det fulde beløb udbetalt på kr. 100.000 til et potentialeafklaringsforløb, skal du medfinansiere 65% svarende til kr. 185.715,-. Til et implementeringsforløb på kr. 150.000 skal der medfinansieres kr. 278.571,-

Afslutning af projektet

Projektperioden for runde 3 løber fra 1. marts 2018 – 28. februar 2019. Udgifterne til projektet skal afholdes inden for denne projektperiode.
Projektperioden for runde 2 løber fra 2. juni 2017 – 1. juni 2018.
Projektperioden for runde 1 løber fra 1. december 2016 – 31. december 2017.

Ved projektets afslutning skal tilskudsmodtager udfylde og indsende udbetalingsanmodning, beskrivelse af gennemførte aktiviteter i projektperioden, et regnskab og en ledelseserklæring. (Du skal bruge vedhæftede skabeloner i forbindelse med afslutningen af dit projekt). Dokumenterne sendes til Ida Vestergaard Mønsted på mail IdaVes@erst.dk

Se også vejledning til udbetaling af tilskud

Udbetalingsanmodning

Ledelseserklæring

Skabelon til afrapportering og regnskab

Udbetalingsanmodningen med afrapportering, regnskab og ledelseserklæring kan indsendes, når projektet afsluttes, og skal være Erhvervsstyrelsen i hænde senest 3 måneder efter afslutningen af projektperioden – det vil sige senest den 1. juni 2019 for runde 3. 

Senest den 31. marts 2018 for runde 1 og senest den 1. september 2018 for runde 2. 

keyboard_arrow_up