Tildelingskriterier

Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi vurdere dine svar i skemaet, ud fra følgende tre tildelingskriterier:

1. Vækstambitioner

Dette tildelingskriterie omhandler de forventninger og ambitioner, du har for at styrke din virksomhed gennem forbedret produktivitet. Derudover hvilke tanker, du har gjort dig om, hvad ny teknologi kan give af gevinst for din forretning, konkurrenceevne eller andet.

2. Vilje til at implementere ny teknologi i produktionen/virksomheden

Her vil du blive vurderet på, hvor dedikeret du er til at få hævet det teknologiske niveau i din virksomhed. Her kigges der på, om der er ledelsesmæssigt engagement til at indføre mere avanceret teknologi, samt om der er økonomisk råderum til at indkøbe ny teknologi. Endvidere tæller det med, hvad du tidligere har gjort for at overkomme dine udfordringer. Ved ansøgning om et implementeringsprojekt indgår den beskrevne business case i den samlede vurdering. 

3. Du er en produktionsvirksomhed, som har en produktionslinje eller andet i din virksomhed, hvor dele vil kunne automatiseres eller digitaliseres

Her vurderes det, om du falder indenfor målgruppen produktionsvirksomheder og hvor meget, du initialt vurderer, der er potentiale for automatisering eller digitalisering. Således kigges der på om du har en produktionslinje, hvor output er et fysisk produkt. Derudover vurderes det, hvilke automatiseringsmæssige eller digitaliseringsmæssige udfordringer, du står overfor, og hvilket niveau af digitalisering/automatisering, du er på i dag.

keyboard_arrow_up