Hvem kan deltage i Erhvervspartnerskabet?

Her kan du se, hvilke kriterier din virksomhed skal kunne opfylde for at deltage i Erhvervspartnerskabet:

  • Er en lille eller mellemstor produktionsvirksomhed (SMV-status)
  • Har minimum 5 fuldtidsansatte og har dansk CVR-nr.
  • Har ambitioner om at forbedre jeres produktivitet
  • Har viljen til at implementere ny teknologi i jeres produktion
  • Har en produktlinje (eller backoffice), hvor dele kan automatiseres/digitaliseres
  • Har vækstambitioner og ønske om at forbedre jeres produktivitet

For at ansøge om tilskud til ét af de to forløb, skal du være en lille eller mellemstor produktionsvirksomhed og have et dansk CVR-nr. med minimum 5 fuldtidsansatte og maximalt 249 ansatte, en omsætning på maksimum 50 mio. euro og/eller en balance på maksimum 43 mio. euro (man må gerne overskride maksimum for enten omsætning eller balance, men ikke begge på samme tid) Det forløb, du søger tilskud til, må vare maksimalt 1 år. Du skal selv medfinansiere dit forløb med 55 pct. evt. i form af arbejdstimer*. (65% hvis virksomheden har over 50 ansatte).

Hvis du har yderligere spørgsmål til ansøgningsprocessen eller vil høre mere om lige nøjagtig dine muligheder for tilskud, inden du ansøger, er du velkommen til at kontakte dit tværkommunale Erhvervshus. Du vil også kunne anmode om at få besøg af en konsulent, der kan komme og se nærmere på dine muligheder for tilskud under Erhvervspartnerskabet.

* Arbejdstimer opgøres til faktisk afholdt timepris tillagt overhead på 20 pct. Midlerne bliver udbetalt efter projektets gennemførsel på baggrund af indsendelse af et projektregnskab. Eksempel på medfinansiering: Hvis du ønsker udbetalt det fulde tilskud på 100.000 kr. skal du kunne fremvise et regnskab for egne afholdte udgifter på minimum 122.222 kr., samt en faktura fra på 100.000 kr. fra ekstern rådgiver. Dette eksempel er gældende for virksomheder med op til 50 medarbejdere. 

Er du i tvivl, om jeres virksomhed opfylder betingelserne?

Kontakt dit tværkommunale Erhvervshus

keyboard_arrow_up