Rådgivervejledning

Generelt

Erhvervspartnerskabet har til formål at fremme automatisering og digitalisering af små og mellemstore produktionsvirksomheder i Danmark. Konkret giver erhvervspartnerskabet tilskud til to forskellige rådgivningsforløb; et potentialeafklaringsforløb og et implementeringsforløb. I potentialeafklaringsforløbet kan virksomhederne få tilskud til at indkøbe rådgivning, der skal hjælpe til at afklare, hvordan virksomheden kan automatiseres/digitaliseres og ligeledes afdække de økonomiske og forretningsmæssige potentialer ved at gøre det. I implementeringsforløbet kan virksomhederne få tilskud til at indkøbe rådgivning i forbindelse med implementeringen af ny automatiserings- og digitaliseringsteknologi i produktionen eller andre steder i virksomheden. Der kan ydes tilskud til rådgivning i forbindelse med et Implementeringsforløb, men ikke til investeringer i software, udstyr eller maskiner.

Tilskud til potentialeafklaring: Virksomhederne kan søge et fast tilskud på 100.000 kr. til et potentialeafklaringsforløb; tilskuddet kan bruges til køb af rådgivning i forbindelse med potentialeafklaring og udarbejdelse af en businesscase, der skal vise det økonomiske og forretningsmæssige potentiale i at indkøbe og implementere ny teknologi.

Tilskud til implementering:  Virksomhederne kan søge et fast tilskud på 150.000 kr. til et implementeringsforløb; tilskuddet kan bruges til køb af rådgivning i forbindelse med en faktisk implementering af ny produktionsteknologi eller nye digitale løsninger, som virksomhederne i den forbindelse selv indkøber (Implementering af teknologi indkøbt i op til 1 år inden ansøgningsfristen er også støtteberettiget).

Der kan kun søges til et projekt ad gangen og såfremt man tidligere har fået en bevilling fra Erhvervspartnerskabet, skal projektet være afsluttet, inden der kan ansøges til et nyt projekt.

Målgruppe

For at ansøge om tilskud til et af de to forløb, skal virksomheden være en lille eller mellemstor produktionsvirksomhed og have et dansk CVR-nr. Det forløb, der søges tilskud til, må vare maksimalt 1 år. Virksomheden skal selv medfinansiere forløbet med 55 pct. evt. i form af arbejdstimer. (65% hvis virksomheden har over 50 ansatte).

Vores forventninger til resultatet af rådgivningen.

Potentialeafklaring:

Vi forventer, at rådgivningen konkret udmønter sig i en business case/strategi for, hvordan virksomheden kan investere i ny teknologi, der styrker virksomhedens forretning – f.eks. tilbagebetalingstid, gevinster, nye forretningsmodeller, mulige forbedringer af konkurrenceevne, produktivitet, fleksibilitet etc.

Implementeringsforløbet:

Vi forventer, at rådgivningen resulterer i, at virksomheden effektivt har implementeret ny teknologi. Med effektivt forstås at teknologien anvendes efter hensigten og skaber direkte værdi for virksomheden.

Godkendelse af rådgivere

I forbindelse med operatørrollen for Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion skal Erhvervshus Midtjylland som operatør udarbejde en åben liste over private rådgivere/konsulenter, der kan udføre rådgivningsopgaver for de virksomheder, der opnår tilskud fra Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion. Kriterierne for at blive optaget på listen er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

For at blive optaget på Rådgiverlisten, skal rådgiveren besidde relevante kompetencer og erfaringer inden for avanceret produktion.
Kompetencer og erfaringer vægter begge 50% i vurderingen af CV’erne i forhold til optagelse på listen over private rådgivere/konsulenter, der kan løse opgaver i regi af Erhvervspartnerskabet”.

Nb. For at kunne udføre rådgivningsopgaver i regi af Erhvervspartnerskabet, skal konsulenten være uvildig og må derfor ikke sælge Hardware, Teknologi og/eller digitale løsninger eller på andre måder være forbundet med løsningsudbydere. Der må ej heller være interessesammenfald mellem konsulent og virksomhed.

Er du privat rådgiver/konsulent og ønsker du at ansøge om optagelse på listen over konsulenter, der kan udføre rådgivningsopgaver for de virksomheder, der opnår tilskud fra Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion, skal du godkendes til at kunne gennemføre et Potentiale afklaringsforløb eller et Implementeringsforløb.  På siden "Rådgivere" på projektets hjemmeside www.erhvervspartnerskabet.dk skal du indtaste et CV, med relevante informationer, herunder:

 • Uddannelse
 • Karriereforløb
 • Nuværende ansættelse
 • Specielle kompetencer
 • Relevante referencer fra målgruppen
 • Adresse, telefon, mailadresse

Der vil være en behandlingstid af det indtastede CV på ca. 5 arbejdsdage og såfremt et CV ikke bliver godkendt, vil der blive fremsendt en skriftlig begrundelse.

Inden projektstart
 

Virksomheden vælger selv eller med assistance fra det tværkommunale Erhvervshus en Rådgiver fra listen på projektets hjemmeside. Det anbefales at der udarbejdes en skriftlig aftale med en forventningsafstemning mellem virksomheden og Rådgiver, inden projektet påbegyndes. Der er udarbejdet en skabelon til en aftale, og den kan downloades herunder.

Skabelonen til en aftale er frivillig og ment som inspiration.

Hent aftaleskabelon - potentialeafklaring

Hent aftaleskabelon - implementering

Afslutning af projektet og udbetaling af støtten

Virksomheden betaler i første omgang selv udgiften til rådgiveren. Når det fremsendte regnskab fra virksomhederne er godkendt af Erhvervsstyrelsen vil støtten fra Erhvervspartnerskabet blive fremsendt til virksomheden.     

Ved projektets afslutning indsender virksomheden:

 • Ledelseserklæring
 • Afrapportering
 • Samlet projekt regnskab
 • Timeregnskab
 • Betalingsdokumentation

Diskretion

Rådgiver, medarbejdere fra Erhvervshus Midtjylland og lokale erhvervsråd og andre involverede skal, med mindre andet er aftalt, iagttage tavshed om alle forhold vedrørende virksomheden i forbindelse med gennemførsel af et Potentiale afklaringsforløb eller et Implementeringsforløb.

Hent vejledningen som pdf

Har du spørgsmål til vejledningen for rådgivere i Erhvervspartnerskabet?

Kontakt dit tværkommunale Erhvervshus

keyboard_arrow_up