Værd at vide om Industri 4.0

Helt konkret handler Industri 4.0 om at integrere "intelligente fabrikker" i produktionssystemet ved at kombinere decentraliseret styring med maskiner, produkter og komponenter, som kan kommunikere med hinanden. Fremtidsscenariet er fleksible produktionsanlæg, der kan omkonfigureres og være i stand til at specialfremstille produkter helt ned til de individuelle enheder. En øvelse, der kræver indsigt i de digitale muligheder og strategiske investeringsbeslutninger, og som i sidste ende vil sikre den fremtidige vækst og indtjening. Industri 4.0 omfatter ni centrale teknologier. De er: Autonome robotter, Augmented Reality, cloud computing, Big Data og analytik, sikkerhed, det industrielle tingenes internet, horisontal og vertikal integration, simulering og additiv fabrikation. I industrien er det alt sammen allerede implementeret på den ene eller den anden måde. Industri 4.0 går ud på at bringe dem sammen.

Når de er i samspil som sammenhængende system, snarere end som isolerede dele, har de evnen til at transformere produktionen og ændre forholdene mellem leverandører, producenter og kunder samt mellem mennesker og maskiner. Takket være det industrielle tingenes internet kan maskiner f.eks. tale sammen, mens de arbejder med og lærer af mennesker, hvilket gør dem langt mere effektive end deres forgængere. Det er vigtigt for Danmark at fastholde en stærk konkurrenceevne og være et foregangsland mht. innovation og digitalisering. For danske virksomheder er det således derfor vigtigt at se fremad og ruste sig til mulighederne og konkurrencen i den digitale industrielle omstilling.

Ifølge flere analyser kan anvendelse af avanceret produktions teknologi levere årlige produktions- og effektiviseringsgevinster på mellem seks og otte procent.

keyboard_arrow_up