Aktiviteter, der kan søges tilskud til

Nogle af de områder, hvortil der kan ydes tilskud til potentialeanalyse og teknologiimplementering inden for avanceret produktion kan være:

Robot og automation

Der vil være fokus på, at automatiseringen understøtter det faktiske produktionsapparat, upåagtet om der er tale om serieproduktion eller ordreproduktion.

Kvalitetskontrol

Gennem en digitalisering og evt. automatisering af kvalitetskontrollen vil det være muligt ikke blot at reducere omkostningerne, men naturligvis også øge kvaliteten.

Digitaliseret produktionsoptimering

Gennem digitalisering af produktionen er det muligt at opnå viden om produkter - såvel processer som processernes indvirkning på hinanden, det bliver nemmere at produktionsplanlægge, og der kan opnås store omkostningsreduktioner.

Avanceret materialeteknologi herunder 3D print

Kan medvirke til kvalitetsforbedringer på eksisterende produkterne og skabe mulighed for at tænke i helt nye produkter og design heraf. 3D printning kan ofte reducere leveringstiden, og reducere omkostningerne, da dyre processer og materialespild kan undgås.

Procesudstyr

Implementering af nyt procesudstyr kan være en del af en automatisering ex. automatiseret svejsning, lodning eller lign., men der kan også være tale om digitaliseret data opsamling på eksisterende processer for at få mere viden og derigennem få en datadrevet beslutningsproces, eller evt. en adaptiv processtyring, der vil medføre højere kvalitet.

Digitalisering af produktionssystemer (ERP, MES etc.)

Ved implementering af forskellige produktionssystemer, vil det være muligt at opnå en datadrevet beslutningsproces. Det vil give store fordele i både planlægning, indsigt i, hvilke produkter der er omkostningstunge, problemer med leveringstider og kvalitet. Med den viden kan man træffe strategiske valg - og ikke mindst fravalg af opgaver, som ikke er forretningsmæssigt rentable.

Mass customization

Produktionsfilosofi med det formål at skabe variation og tilpasning gennem fleksibilitet og hurtig reaktionsevne. Dette sker ved at fokusere på udvalgte, heterogene nichemarkeder, udvikle nye produktvarianter/koncepter meget hurtigt og acceptere korte livscykler for virksomhedens produkter. For at kunne eksekvere er det vigtigt med hurtig og effektiv datahåndtering og integration af produktion og salgssystemerne.

Internet of things

Maskiner og udstyr kobles på internettet og indbygget elektronik, software, sensorer og antenner, gør dem i stand til at ”registrere” brugsdata og afvigelser samt kommunikere automatisk til flere modtagere og andre maskiner. Det vil også være muligt at lave selvregulerende systemer som løbende optimerer processer.

Andet

Øvrigt med relevans for indførsel af mere avanceret produktion.

Vil du vide mere om aktiviteterne, der kan søges tilskud til?

Så kontakt dit regionale væksthus

keyboard_arrow_up