Styrk din konkurrenceevne gennem avanceret produktion

Hvad er Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion?


Erhvervspartnerskabet har fokus på teknologisk og digital omstilling.

I 2016 afsatte regeringen for en periode på 3 år 42 mio kr. til at øge automatiseringen og digitaliseringen i små og mellemstore produktionsvirksomheder. Projektet blev døbt Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion og har til formål at understøtte brugen af avanceret produktionsteknologi. Automatiseringen og digitaliseringen er i rivende udvikling, og Industri 4.0 stiller store krav til virksomhederne, hvis de skal kunne følge med.

Erhvervspartnerskabet forløber som en tilskudsordning, hvor fokus er på at klæde små og mellemstore  produktionsvirksomheder på til fremtidens teknologiske udvikling. Partnerskabet bidrager med ny viden og rådgivning til de deltagende virksomheder og ender ud i konkrete løsninger inden for avanceret produktionsteknologi.

Værd at vide om avanceret produktion og Industri 4.0

Fremstilling  med udnyttelse af teknologierne i ”Industri 4.0”, betyder højere produktivitet, lavere omkostninger og større effektivitet. Først var der dampkraft. Derefter elektrificering. I 1970’erne blev industrien automatiseret. Nu forandrer en fjerde teknologisk bølge industrien med potentiale til at ændre produktionsvirksomhederne for evigt. Med Industri 4.0 er vi nu på vej ind i den digitale tidsalder, hvor produkter, services og tjenesteydelser i hastigt tempo udvikles digitalt. Der er derfor et stort potentiale til at styrke samarbejdet mellem virksomhed, leverandør og kunde og realisere produktivitet, som en naturlig konsekvens af, at data gøres tilgængelige og deles på en hurtig og effektiv måde. Derfor tales der nu om I fremstillingsbranchen, at vi er på vej mod den næste industrielle revolution - også kaldet "Industri 4.0" - drevet af den hurtigt accelererende digitale it-udvikling.

Læs mere om Industri 4.0

Er du en produktionsvirksomhed med ambitioner og potentiale til at vækste?

Så kan vi hjælpe din virksomhed!

Erhvervspartnerskabet hjælper din virksomhed til at afklare, hvordan din produktion kan automatiseres/digitaliseres og de økonomiske og forretningsmæssige potentialer ved at gøre det. Din virksomhed kan også få hjælp til at implementere ny automatiserings- og digitaliseringsteknologi i produktionen eller andre steder i virksomheden.

Der kan ydes tilskud til rådgivning og uddannelse, men ikke til investeringer i software, udstyr eller maskiner.

Temaerne for Erhvervspartnerskabet er inden for følgende kategorier:

  • Robotter
  • Kvalitetskontrol  
  • Digitaliseret produktion - optimering
  • Produktionssystemer fx ERP, MES etc.
  • Automation
  • Procesudstyr
  • Avanceret materiale teknologi herunder 3D-print
  • Internet of Things
  • BIG DATA

Læs mere om de aktiviter, der kan søges tilskud til

Du har 2 muligheder i Erhvervspartnerskabet:

Tilskud til potentialeafklaring
Du kan søge et fast tilskud på 100.000 kr. til et potentialeafklaringsforløb; tilskuddet kan du bruge til køb af rådgivning i forbindelse med potentialeafklaring og udarbejdelse af en businesscase, der skal vise det økonomiske og forretningsmæssige potentiale i at indkøbe og implementere ny teknologi.

Tilskud til implementering
Du kan søge et fast tilskud på 150.000 kr. til et implementeringsforløb; tilskuddet kan bruges til køb af rådgivning og/eller uddannelse i forbindelse med en faktisk implementering af ny produktionsteknologi eller nye digitale løsninger, som du i den forbindelse selv indkøber.

Hent produktblad for Erhvervspartnerskabet (pdf)

Nordic Manufacturing

Læs mere om det fællesnordiske samarbejde Nordic Manufacturing, der har til formål at styrke omstillingen til avanceret produktionsteknologi.

Læs mere om samarbejdet

Vil du vide mere om Erhvervspartnerskabet?

Så kontakt dit regionale Væksthus

keyboard_arrow_up